Doa Setelah Sholat Istikharah

Doa istikharah merupakan satu paket dengan shalat istikharah. Ada beberapa keutamaan yang bisa anda dapatkan dalam melaksanakan shalat istikharah diantaranya yaitu sebagau saran untuk mendekatkan diri kepada Alloh SWT, sebagai solusi untuk mencari pilihan yang terbaik, untuk menambah pahala, untuk menutupi kekurangan amalan shalat wajib dan yang terpenting ialah sebagai rasa tawakkal kepada Alloh yang telah menciptakan seluruh alam ini. Akan tetapi, tidak semua hambaNya menyerahkan seluruh perkara yang dihadapi kepada Alloh SWT. Alloh SWT bersama utusanNya telah memberikan semua petunjuk kepada hambaNya. Salah satu cara yang telah diajarkan oleh Rosululloh SAW ketika menghadapi suatu perkara ialah mengerjakan shalt istikharah.

Jika anda belum mengetahui pelaksanaan shalat dan doa istikharah yang benar, anda bisa menyimak penjelasan berikut ini:

  1. Melakukan wudlu. Sebagai syarat sahnya sholat, hal yang diwajibkan kepada anda ialah mengambil air wudlu atau tayammum jika berhalangan.
  2. Megerjakan sholat sunnah dua rakaat yang diawali dengan niat untuk mengerjakan shalat istikharah dan niat untuk mendapatkan pahala dari Alloh SWT.
  3. Berdoa dengan khusyuk dan pasrah. Langkah terakhir dalam shalat istikharah ialah berdoa kepada Alloh SWT dan meminta pilihan yang terbaik. Doa istikharah dilakukan ketika selesai mengerjakan shalat dua rakaat. Doa tersebut dibaca dan mengucapkan apa yang menjadi pilihannya.

Doa istikharah sebaiknya dilakukandengan khusyuk dan sungguh-sungguh megharap kekuasaan Alloh SWT. Kebingungan anda dalam setiap perkara, entah itu masalah jodoh, pekerjaan, kehidupan dan lain sebagainya akan terjawab dengan shalat istikharah. Jawaban yang diberikan Alloh pada orang yang telah melakukan shalat istikharah ialah melalui takdir yang telah terjadi pada orang yang melakukan shalat istikharah tersebut. Pilihan yang dia tentukan akan mendapat tuntunan dari alloh SWT sehingga dia akan menjalani takdir yang telah ditentukan tersebut. Apapun masalah anda, pasrahkan semuanya kepada Alloh SWT. Sudah sewajarnya manusia akan dihadapkan pada sautu pilihan. Tindakan yang baik ketika mendapatkan masalah tersebut ialah, sabar tawakkal dan berusaha melakukan yang terbaik.